Nhập tên đăng nhập và địa chỉ email tương ứng vào các ô dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi thư tới địa chỉ email đó. Thư chứa một địa chỉ trang web, tại đó bạn có thể nhập vào mật khẩu mới cho tài khoản sử dụng. Trong trường hợp bạn không thể đặt được mật khẩu cho tài khoản người sử dụng theo mẫu đó, hãy liên hệ quản trị khóa học hoặc gửi email tới crocco@gffb.de.

Trợ giúp phục hồi mật khẩu

* Thông tin bắt buộc phải điền